คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เสริมโชคลาภ ป้องกันภัย มั่งคั่งร่ำรวย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นคาถาบูชาที่เน้นเรื่องเสริมโชคลาภสูงสุดทางเศรษฐี เนื่องด้วยท้าวเวสสุวรรณ คือ อธิบดีแห่งอสูรที่ช่วยดูแลและคุ้มครองโลกมนุษย์จึงมีอำนาจที่สามารถช่วยปกป้องภัยร้ายจากภูตผี ปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่จะเข้ามาสร้างความอันตราย ความเดือดเนื้อร้อนใจให้บางเบาและแคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนั้น เวียงพิงค์ แนะนำว่าต้องบูชาท้าวเวสสุวรรณรวมไปถึงการสวดบูชาด้วย

ประวัติความเป็นมาและตำนานความเชื่อท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ อธิบดีแห่งอสูรเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานับห่างจากแผ่นดินที่เราอยู่ ขึ้นไปเบื้องบนได้ 46,000 โยชน์ รูปร่างลักษณะของท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ ถือตะบองไว้ในมือ ท่าทางน่าเกรงขาม ส่วนใหญ่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กก็จะนำผ้ายันต์มาแขวนไว้ที่บ้านหรือใกล้ตัวเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วร้าย สิ่งอัปมงคลเข้ามารังควานหรือทำอันตรายคนในบ้านได้ และยังมีความเชื่อกันอีกว่าท้าวเวสสุวรรณ เคยถวายสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าว่าจะห้ามไม่ให้บริวารยักษ์ของตนมาสร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์ ท้าวเวสสุวรรณจึงมีหน้าที่ในการคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ให้สงบสุข

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ทำจิตใจให้สงบและตั้งจิตอธิษฐานโดยเตรียมจุดธูป 9 ดอก และดอกกุหลาบ 9 ดอก ควรทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา แล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ  9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ สำหรับผู้ที่ต้องการโชคลาภ บารมี อำนาจวาสนา ให้สวดเป็นประจำและบูชารูปท้าวเวสสุวรรณร่วมด้วย

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ เวสสะ พุ กะ 

โอม นะโม มหาเวสสุวัณโณ มหาไตรโลโก ทิพจักขุง มหาไตรโลกานัง มหาภูเตร
สะวะกัง ทิพพะมันตัง อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ เวส สะ พุ กะ
นะมะ อะระหัง อะสังวิสุโลปุสะพุพะ มะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ อิติ อิติ
มหาเทวัง มหายักขัง ปัตตโลกัง มหาอิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อะระหัง ปะสิทธิเม ฯ

ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

1.ผู้ที่ต้องการบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นต้องห้ามกระทำการผิดศีล 5 นั่นก็คือการไม่ประพฤติตนที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม การลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม การพูดปดมดเท็จและการดื่มสุราของมึนเมาต่างๆ จะทำให้การบูชานั้นไม่ได้ผล

2. ห้ามคนเห็นแก่ตัว ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำบุญให้ทานอยู่เสมอ

3. ห้ามยุยงหรือทำลายศาสนา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. ห้ามประพฤติตัวเป็นคนทุจริต ละเว้นการฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

ของบูชาท้าวเวสสุวรรณ

น้ำเปล่าและผลไม้มงคล ได้แก่ ส้ม กล้วย สับปะรด จากนั้นทำการสวดสมาทานศีล 5 บทบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ตามด้วยคาถาชินบัญชร 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนามสกุล pdf ได้ที่นี่  คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ.pdf

ดาวน์โหลดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ mp3

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนามสกุล mp3 ได้ที่นี่ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ.mp3

วีดีโอคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ สวดตามพร้อมกัน

Similar Posts