คาถาบูชาพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ มหาเทพนาคา

คาถาบูชาพญานาคเป็นบทสวดเพื่อบูชาพญานาคเจ้าปู่ศรีสุทโธ มหาเทพจอมนาคาที่จะช่วยให้ผู้ที่สวดนั้นมีโชคลาภ เงินทอง เพราะเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมี ความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้คนในแถบภาคอีสานนั้นจะให้เคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมาก จะมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น แต่ว่าเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและเชื่อกันว่าพญานาคนั้นจะมีการปรากฎกายให้เห็นในวันออกพรรษาหรืองานบุญบั้งไฟในคืนวัน 15 ค่ำเดือน 11

เรื่องเล่าตำนานพญานาค

พญานาคหรือนาค เป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ มีหงอน ลำตัวเป็นเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีของแต่ละองค์ พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ให้คุณกับผู้ที่บูชา มีบารมีหนุนดวง บันดาลโชคลาภ แต่สำหรับผู้ที่บูชาพญานาคนั้นต้องประพฤติปฎิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรม พญานาคบางตนนั้นสามารถแปลงกายเนรมิตเป็นมนุษย์ได้ ตามที่ตำนานได้กล่าวไว้ว่าเคยมีนาคตนหนึ่งซึ่งแปลงกายอยู่ในรูปมนุษย์และมีใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนาต้องการที่จะออกบวช แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นาคนั้นไม่สามารถบวชได้ หากนาคต้องการบวชจริงๆ จะต้องเกิดใหม่ในชาติที่เป็นมนุษย์เท่านั้น

คาถาบูชาพญานาค

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ
วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

เครื่องไหว้บูชาพญานาค

1. ถวายน้ำ

2. ดอกไม้ หมากพลู หรือสามารถไหว้โดยไม่ต้องใช้ธูปและไม่ถวายของก็ได้ แต่ที่สำคัญ คือให้บูชาโดยใช้ภาวนาคาถาและตั้งจิตให้มั่น มีศรัทธาเป็นสำคัญ

3. ดอกไม้ เช่น ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ

4. ผลไม้ เช่น มะพร้าว แก้วมังกร ทับทิม ส้ม กล้วย มะขาม แอปเปิ้ล หรือผลไม้ตามฤดูกาลที่เป็นมงคล

*ไม่ถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด*

เคล็ดลับในการบูชาขอพรพญานาค

ในขณะที่สวดบูชาให้ทำจิตตั้งมั่นมีสมาธิและอัญเชิญองค์ท่านมาสถิตและอำนวยอวยชัยให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมีด้วยโชคลาภและเงินทอง ขอความไม่ดีที่จะเข้ามาจงมลายหายไปมีแต่ความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด

คาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

การตั้งขันธ์ 5 บูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ (หลังบูชามาครั้งแรก)

พานหรือจาน 1 อัน ดอกไม้สีขาว 5 คู่ เทียนขาว 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว ธูป 16 ดอก

เมื่อเตรียมขันธ์ 5 เรียบร้อยแล้วให้จุดธูปในบ้านแล้วกล่าวอันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและสวดคาถาปู่ศรีสุทโธ หลังจากนั้นนำธูปออกมาปักกลางแจ้ง

การตั้งขันธ์ 5 บูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ (สำหรับบูชาเป็นประจำ)

พานหรือจาน 1 อัน ดอกไม้สีขาว 5 คู่ เทียนขาว 5 คู่ น้ำเปล่า 1 แก้ว ธูป 5 คู่ เงิน 5 บาท

จะต้องเปลี่ยนขันธ์ 5 และน้ำ 1 แก้วทุกวัน หลังจากนั้นสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธนั่งสมาธิสวดมนต์และขอพรได้ตามปกติ

คาถาบูชาเจ้าย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

องค์พญานาคตามวันเกิด

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พญาอนันตนาคราช วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันจันทร์ คือ พญาภุชงค์นาคราช ณ แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอังคาร คือ พญาสุวรรณนาคราช วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ พญาศรีสุทโธนาคราช วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง ตำบลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พญาศรีสัตตนาคราช ลานศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์ คือ พญาทะนะมูลนาคราช วัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์ คือ พญามุจลินทร์นาคราช วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คาถาบูชาพญานาค pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาพญานาค นามสกุล pdf ได้ที่นี่  คาถาพญานาค.pdf

ดาวน์โหลดคาถาบูชาพญานาค mp3

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาพญานาคนามสกุล mp3 ได้ที่นี่ คาถาพญานาค.mp3

วีดีโอคาถาบูชาพญานาค สวดตามพร้อมกัน

Similar Posts