คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

พระสยามเทวาธิราช เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังคับขันเพราะตกเป็นเป้าหมายโดยกลุ่มนักล่าอาณานิคม โดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษที่พยายามหาทางจะยึดครอง แต่เมื่อถึงเวลาที่นักล่าอาณานิคมจะเข้ายึดครองก็เกิดเหตุพลิกผันประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองเรานี้ควรที่จะมีเทพยดาอารักษ์ พระองค์จึงทรงสร้างรูปสมมติของเทพยดาขึ้นเพื่อสักการะบูชา

ลักษณะและที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช

เป็นเทวรูปยืนทรงต้นเครื่อง หล่อด้วยทองคำสูง 8 นิ้ว หรือ 20 เซนติเมตร ประทับยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช ทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักษ์มีมงกุฎ พระหัตถ์ด้านขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนีเสมอพระอุระ องค์พระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทน์ลักษณะแบบวิมานเก๋งจีน มีคำจารึกที่ผนังเบื้องหลังเป็นภาษาจีนแปลว่า “ที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช”

ความเชื่อเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราช

สมัยกรุงสุโขทัยก็มี “พระขพุงผี” เชื่อกันว่า “ถ้าไหว้ดีพลีถูก บ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไหว้ดีพลีไม่ถูก บ้านเมืองก็ล่มจม” พระสยามเทวาธิราช ทรงเป็นประมุขของเทพารักษ์ที่ปกปักษ์รักษาบ้านเมือง มีเทพบริวารที่สำคัญ ได้แก่ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระหลักเมือง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเคารพบูชาพระสยามเทวาธิราชเป็นอย่างสูง ทรงถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวันและทรงถวายเครื่องสังเวยทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพล นอกจากนั้นในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณได้จัดให้มีพิธีสังเวยเทวดาขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ

เครื่องบูชาสังเวยพระสยามเทวาธิราช

ข้าวสุก 1 ถ้วยเชิง หมูนึ่ง 1 ชิ้น พร้อมด้วยน้ำพริกเผา ปลานึ่ง 1 ชิ้นพร้อมด้วยน้ำจิ้ม ขนมต้มแดงและขนมต้มขาว กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน 1 ผล ผลไม้ตามฤดูกาล 2 อย่าง และน้ำสะอาดอีก1 ถ้วย

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช 

ตั้งนะโม 3 จบ

สยามะ เทวาธิราชา เทวา ติเทวา มหิทธิกา

เทยยะ รัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะจะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัติโหตุ สัพพะทา

สยามะ เทวานุภาเวนะ สยามะ เทวะ เตชะสา

ทุกขะโรคะ ภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิง ภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฒิ จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชนามสกุล pdf ได้ที่นี่  คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช.pdf

ดาวน์โหลดคาถาบูชาพระสยามเทวธิราช mp3

ท่านสามารถดาวน์โหลดคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช mp3 ได้ที่นี่ คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช.mp3

วีดีโอคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช สวดตามพร้อมกัน

Similar Posts