คาถามหาจักรพรรดิ 9 จบ ฉบับเต็ม บารมีแผ่ไป 3 โลก

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ เป็นบทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถสวดได้ทุกวัน เชื่อว่าเป็นบทสวดที่สามารถแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลได้ ใครที่กำลังมีปัญหา มีคำถามขึ้นในใจทำไมช่วงนี้ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จลุล่วง ทางเวียงพิงค์ขอแนะนำให้ท่านสวด คาถามหาจักรพรรดิ ค่ะ

ประวัติและที่มาของ คาถามหาจักรพรรดิ จาก หลวงปู่ดู่

คาถาพระมหาจักรพรรดิ หรือคาถามหาจักรพรรดิ เจ้าของคาถาคือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระเกจิอาจารย์แห่งวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาถานี้เกิดขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบารมี สำหรับแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สวรรค์ โลกมนุษย์ และนรกภูมิ คาถาบทนี้ได้ inspire มากจากบทสวดของชมพูปติสูตร ซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐของพญาชมพูบดี และก็เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางทรงเครื่องกษัตริย์ที่เราเห็นนั่นเอง

วิธีสวด คาถามหาจักรพรรดิ 9 จบ 108 จบ

บทสวดบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

ไตรสรณคมน์และสมาทานศีล 5 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

มุสาวาทา เวรมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง

ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง

โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง

ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง

โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง

ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง

โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

นโม พุทธายะ

พระพุทธะไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์

สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะ-ธา-พุท-โม-นะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา

สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง

สีวะลี จะ มะหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

บทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิ

สัพเพ พุทธา

สัพเพ ธัมมา

สัพเพ สังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ

ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 หรือ 5 จบ)

บทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร

พุทธัง อธิฏฐามิ

ธัมมัง อธิฏฐามิ

สังฆัง อธิฏฐามิ

คาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ pdf

ท่านสามารถดาวโหลด พระคาถามหาจักรพรรดิ นามสกุล pdf ได้ที่นี่ คาถามหาจักรพรรดิ.pdf

ดาวโหลดคาถามหาจักรพรรดิ mp3

ท่านสามารถดาวโหลด พระคาถามหาจักรพรรดิ นามสกุล mp3 ได้ที่นี่ คาถามหาจักรพรรดิ.mp3

วีดีโอคาถามหาจักรพรรดิ สวดตามพร้อมกัน

ห้ามสวดบท มหาจักรพรรดิ เพราะบุญไม่ถึงจริงหรือ ?

ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบทสวด คาถาพระมหาจักรพรรดิ นี้เป็นคาถาที่กล่าวถึงสิ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนา ไม่มีสิ่งใดที่ซับซ้อน หรือคำกล่าวที่ไม่ดี ฉะนั้นสามารถสวดได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะ เหมือนเป็นการกล่าวถึง การอวยพร การแผ่เมตตา การอุทิศส่วนกุศล ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดี หากมีใครที่กล่าวว่า ห้ามสวด เพราะบุญบารมีไม่ถึงแล้วล่ะก็ขอให้แจ้งเขาดังนี้ จะได้เข้าใจตรงกันไม่เผยแพร่ความเชื่อที่ผิดๆต่อไป

Similar Posts