ตำนานจอมกษัตริย์นาคา 4 ตระกูล 9 พระองค์

เปิดตำนานความลี้ลับของจอมกษัตริย์นาคา ผู้ปกครองเมืองบาดาล พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นสัตว์กึ่งเทพ จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับงู แต่มีลักษณะใหญ่โตกว่ามาก มีหงอนใหญ่ มีเกล็ดสีดำหรือสีอื่นๆ ตามแต่บารมี มีทั้งที่นิสัยดีและค่อนข้างดุร้าย เป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล โดยลักษณะของพญานาคนั้นอาจมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตระกูล แต่ถ้าเป็นพญานาคในตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ถ้าหากเป็นตระกูลที่สูงกว่านั้นจะมี 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร และ 9 เศียร ตามลำดับกันไป

การเกิดของพญานาค

การเกิดของพญานาค ทั้ง 4 แบบ
1. เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที
2. เกิดแบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม
3. เกิดแบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์
4. เกิดแบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่

อิทธิฤทธิ์ของพนาญาค

พญานาคมีความสามารถในการจำแลงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงเป็นมนุษย์ ในตัวของพญานาคมีพิษที่อานุภาพรุนแรงมากถึง 64 ชนิด มีเรื่องเล่ากันมาว่าต้องมีการคายพิษในที่หลับตาทุกๆ 15 วัน เพราะถ้าหากไม่ทำการคายพิษออกมาพิษนั้นจะย้อนเข้าตัวเป็นอันตรายกับตัวเองได้ และเมื่อพญานาคนั้นหมดอายุขัยลงจะกลับคืนสู่ร่างเดิม บางตำนานเล่าว่ามีการขดตัวที่เรียกกันว่า นาคบัลลังก์ แต่บางตระกูลก็อาจกลายเป็นหิน แต่ถ้าเป็นตระกูลชั้นสูง บารมีแก่กล้า ร่างก็จะแตกดับสลายไปในทันที

5 กรณีที่จะทำให้พญานาคที่แปลงกายกลับมาสู่ร่างเดิม

  1. ขณะเกิด
  2. ขณะลอกคราบ
  3. ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค
  4. ขณะนอนหลับ โดยไม่มีสติ
  5. ตอนสิ้นอายุขัย  

ตระกูลของนาค

นาคแบ่ง ออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่
1. ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
2. ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
3. ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
4. ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง

พญานาคตระกูลนี้ถือกำเนิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตในทันที ถือว่าเป็นพญานาคชนชั้นสูง จัดอยู่ในชั้นเทพมีอำนาจบารมี มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้า อาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีผิวกายหรือเกล็ดเป็นสีทอง เชื่อว่าพญานาคที่เกิดในตระกูลนี้เป็นผู้ที่มากด้วยบุญญาบารมี ลักษณะนิสัยของพญานาคตระกูลนี้ส่วนมากมักไม่ชอบความวุ่นวาย ชอบเก็บตัว ถือศีล บำเพ็ญธรรม

ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว

พญานาคตระกูลนี้เป็นพญานาคชั้นสูง มักจะถือกำเนิดอยู่ 2 แบบ คือแบบโอปปาติกะคือการกำเนิดขึ้นได้เองและแบบอัณฑะชะคือการกำเนิดจากฟองไข่ เชื่อว่าเป็นพญานาคตระกูลที่พบได้มากที่สุด พญานาคในตระกูลมีเรื่องเล่ากันมาว่าใกล้ชิดกับมนุษย์และขึ้นมาบนโลกมนุษย์มีตำนานความรักมากมายที่เกิดขึ้น พญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดี คือ พญาศรีสุทโธนาคราช

ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง

พญานาคตระกูลนี้ถือกำเนิดแบบชลาพุชะ คือการกำเนิดจากครรภ์ อาศัยอยู่ในนครบาดาลหรือป่าลึก เป็นพญานาตที่มีความงดงามมากจะมีเกล็ดหลากสี สวยเหมือนสีรุ้งแต่จะพบได้น้อย เนื่องจากพญานาคตระกูลนี้จะมักอาศัยอยู่ในที่ลึกลับ เช่น ป่าลึก บนภูเขาหรือใต้ดิน

ตระกูลกัณหาโคตะมะ พญานาคตระกูลสีดำนิลกาฬ 

พญานาคตระกูลนี้ถือกำเนิดแบบสังเสทชะ คือการเกิดจากเหงื่อไคลและสิ่งหมักหมมต่างๆ หรืออีกแบบก็คือแบบอัณฑชะคือเกิดจากไข่ ร่างกายแข็งแรงบึกบึน มีอำนาจ มีฤทธิ์มาก มักอาศัยอยู่ในท้องน้ำลึกและที่เร้นลับไม่ค่อยมีคนได้พบเจอเพราะใช้เวลาในการนอนหลับเป็นระยะเวลานาน พญานาคตระกูลนี้มีหน้าที่หลักคือการเฝ้าสมบัติของเมืองบาดาล

จอมนาคา 9 พระองค์

1.พญาอนันตนาคราช

เป็นพญานาคสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งหมดในพิภพนี้มีพระวรกายสีขาวสวยส่องประกายเรืองรอง ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง องค์อนันตนาคราชสามารถแผ่เศียรได้ถึง 1000 เศียร มีอิทธิฤทธิ์มาก มีอำนาจบารมี ยิ่งใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง ในตำนานกล่าวว่าหลังจากที่พระนารายณ์ปราบกลุ่มผู้ที่มาสร้างความเดือนร้อนให้กับเทวดาและมนุษย์แล้ว พญานาคอนันตนาคราชนั้นก็ได้ทำการขดตัวกลางเกษียรสมุทรเพื่อเป็นแท่นบรรทมให้กับพระนารายณ์ จากตำนานนี้จึงทำให้มีกล่าวถึงการอวตารลงมายังโลกมนุษย์ของพญาอนันตนาคาราชที่มีถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือการอวตารมาเป็นพระลักษณ์พระอนุชาของพระราม พระนารายณ์ทรงอวตารมาเป็นพระราม และครั้งที่2 พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะ พญาอนันตนาคราชก็ได้ได้อวตารมาเป็นพระพลราม พระเชษฐาของพระกฤษณะอีกเช่นกัน มีพระมเหสีคู่บารมีคือ พญานาคิณีอุษาอนันตนาวดี ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่รัสมี พระมเหสีขององค์นารายณ์มหาเทพ เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ มีพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง

2.พญามุจลินท์นาคราช

เป็นพญานาคสำหรับคนเกิดวันเสาร์ เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์ เป็นพญานาคผู้มากด้วยบุญบารมี มีเรื่องราวของพระองค์ท่านปรากฏในพุทธประวัติ ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 6 ได้เกิดพายุฝนยาวนานเป็นเวลาถึง 7 วัน พญามุจลินท์ซึ่งได้พำนักอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นมุจลินท์ มีความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานเพื่อป้องพระผู้มีพระภาคเจ้า มิให้ลมและฝนถูกต้องพระเศียรและพระวรกาย

3. พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

เป็นพญานาคสำหรับคนเกิดวันจันทร์อยู่ในตระกูลวิรูปักษ์ ประจำองค์ศิวะ สามารถแผ่เศียรได้สูงสุดถึง 9 เศียร มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดูจากในตำนานที่กล่าวว่าท่านสละราชสมบัติแล้วก็แปลงกายเป็นมนุษย์ เป็นฤาษีบำเพ็ญบารมีอยู่ในวิมานชั้นพรหม มีเมตตาธรรม มีศีลธรรม ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

4. พญาศรีสุทโธนาคราช

เป็นพญานาคสำหรับคนเกิดพุธกลางวัน อยู่ในตระกูลพญานาคเอราปถะ พระวรกายสีเขียวมรกตเศียรและปล้องพระนาภีเป็นสีทอง พระวรกายใหญ่โต มีอิทธิฤทธิ์และบารมีมาก สามารถแผ่เศียรได้ถึง 9 เศียร ท่านเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังนาคินทร์คำชะโนด มีชายาถึง 7 พระองค์ โดยมีนางพญาศรีปทุมมานาคิณี” หรือ “จ้าวย่าศรีปทุมมา” เป็นพระมเหสีคู่พระบารมี

5. พญาศรีสัตตนาคราช

เป็นพญานาคสำหรับคนเกิดพฤหัสบดี พญาศรีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือพญานาคทั้งปวงในแถบฝั่งลาว พระองค์เป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์และบุญบารมี มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งอดีตกาล แต่เดิมท่านนั้นมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดา มีบิดาเป็นมนุษย์แต่มารดาเป็นพญานาค เป็นพระธิดาของพญาสนธินาคราชและพญาศรีภวนานาคินีผู้สืบเชื้อสายมาทางตระกูลขององค์พญามุจลินทร์นาคราช

6. พญาเพชรภัทรนาคราช

ทรงเป็นโอรสในพญาอนันตนาคราชและพระนางอุษาอนันตวดี ครอบครองเมืองสุวรรณนาคินทร์เทพนคร ทรงถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ ท่านเป็นผู้มีความแข็งแกร่งเชี่ยวชาญเรื่องการรบเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายท่านก็หันหน้าเข้าสู่ทางธรรม บำเพ็ญธรรมมะสร้างบารมีเนื่องจากท่านได้สูญเสียอัครมเหสีที่รักไป

7. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช

พญานาคสีดำกัณหาโคตะมะสืบเชื้อสายมาจากตระกูลวิรูปักษ์ รูปลักษณะด้านพระวรกายมีสีดำอมส้ม ดวงพระเนตรสีแดง อายุ 90000 ปีมนุษย์ มีความเฉลียวฉลาด มีทักษะเรื่องการต่อสู้ เป็นนาคราชแห่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย

8. พญายัสมันนาคราช

ท่านทรงถือกำเนิดในตระกูลวิรูปักษ์ ลักษณะพระวรกายสีเขียวอมน้ำเงิน ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง พระเนตรสีแดง เป็นพระโอรสของพญาอนันตนาคราชและเจ้านางสร้อยแสงคีรี  มีนิสัยรักสันโดษ โอบอ้อมอารีถ่อมตน มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองถนัดทั้งในเรื่องบู๊และเรื่องบุ๋น

9. พญาครรตะศรีเทวานาคราช

แต่เดิมท่านมิใช่พญานาคแต่เป็นเพียงผู้ดูแลปกป้องและอารักษ์แผ่นดินเขมร “ครรตะศรีเทพบุตร” แต่ในภายหลังท่านได้ไปตกหลุมรักพระนางศิริยานาคินีเทวีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพญาวาสุกีนาคราช จนได้มีการอภิเษกสมรสและพระองค์ท่านจึงได้ตัดสินใจขอเปลี่ยนร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพญานาค ท่านจึงมีสภาวะที่แตกต่างจากพญานาคองค์อื่นๆ คือมีภาวะเป็น กึ่งนาค กึ่งเทพ พำนักอาศัย ณ เขาพนมกุเลน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่บำเพ็ญเพียรของเหล่าเทวดา ฤาษี และโยคีที่มีตบะแก่กล้า

ตำนานจอมกษัตริย์นาคา 4 ตระกูล 9 พระองค์ pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดจอมนาคา 9 พระองค์ นามสกุล pdf ได้ที่นี่ จอมกษัตริย์นาคา 4 ตระกูล 9 พระองค์.pdf

ดาวน์โหลดจอมกษัตริย์นาคา 4 ตระกูล 9 พระองค์ mp3

ท่านสามารถดาวน์โหลดจอมนาคา 9 พระองค์ นามสกุล mp3 ได้ที่นี่ จอมกษัตริย์นาคา 4 ตระกูล 9 พระองค์.mp3

วิดิโอตำนานจอมกษัตริย์นาคา พญานาค 9 ตระกูล ฟังพร้อมกัน