8 คาถาเงินล้าน

8 คาถาเงินล้าน สวดแล้วรวย เพิ่มความเฮง ราศีมหาเศรษฐีจับ

สายมูต้องมา ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็เอาด้วยคาถา ทำงานมาเหนื่อยแทบขาดใจ ทำมาหาค้าขายไม่ขึ้น ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ค้ำชู โดนโกงแล้วโกงอีก แบบนี้มันต้องมีตัวช่วยกันแล้ว สวดไว้กับไม่เสียหายอะไร ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มเติมเวียงพิงค์แนะนำ 8 คาถาเงินล้าน ของแบบนี้ว่าไม่ได้นะคะ คนเราบางทีก็ต้องใช้โชคช่วยกันบ้างส่วนเรื่องงานมันก็ต้องทำอยู่แล้ว ลองสวดตามดูกันนะคะกับบทสวดคาถาเงินล้าน คาถาเรียกทรัพย์ คาถามหาลาภ คาถาร่ำรวย

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาศีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สวดบูชา 9 จบ อธิษฐานขอให้เงินทองไหลมาเทมาพร้อมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม”

สวดบูชา 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบ แนะนำให้สวดตอนตื่นนอน ก่อนนอนหรือสวดก่อนเปิดร้านให้ทำมาค้าขาย

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตสะ พระพุทธชิตา

สัพพโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ

ภะวันตุ เม

เป็นคาถาที่สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภให้ทำมาหากินค้าขายร่ำรวย

คาถากวักเงินเข้าบ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

คาถาบทนี้แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านมั่งคั่งร่ำรวย

คาถาร่ำรวย

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

สวดคาถาภาวนากับน้ำสะอาดหลังจากนั้นนำมาปะพรมให้ทั่วบ้านและร้านค้า ให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้น

คาถามหาลาภ บูชาพระสีวลี

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

สวดคาถาบทนี้แล้วจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายแล้วเงินทองไหลมา มั่นคงมีผลกำไรดี

คาถาขอลาภจากพระสีวลี หลวงพ่อเกษม เขมโก

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)

มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ

คาถาขอลาภ ขอเงินทองจากพระสีวลี สวดครบ 5 จบ พร้อมกับการบริจาคทาน จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

คาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

คาถาบูชาพระอุปคุตนิยมสวดในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยนำพระอุปคุตมาตั้งบูชาแต่ถ้าไม่มีพระอุปคุตให้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จ

บทสรุป 8 คาถาเงินล้าน

8 คาถาเงินล้าน ที่ว่ามานี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยหากผู้อ่านสวดแล้วอยู่เฉยๆ แต่ถ้าผู้อ่านสวดแล้วตั้งใจทำมาหากินคาถาเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ท่านทำสิ่งใดก็สมดังปรารถนา ผู้เขียนให้ทุกคนโชคดีด้วยเทอญ . . .

Similar Posts